Znovuobjevení – zapomenutý Maxův pramen

Místní léčivé prameny jsou tím nejcennějším, co Mariánské Lázně nabízejí. Ve městě a blízkém okolí jich vyvěrá více jak 40 a tvoří tak základ lázeňské péče o hosty.  Celkově se uvádí počet 100 pramenů, zahrneme-li i vzdálenější části města.

Parta nadšenců nalezla zapomenutý pramen

Spolek, věnující se obnově a péči o minerální prameny dovršil  v roce 2023 úspěchem své bezmála  pětileté pátrání po oblíbeném historickém pramenu.  Hledání se týkalo Maxova pramene, zmiňovaného již roku 1908 jako „Maxthalsäuerling“ (v překladu Maxova údolní kyselka), a to ve zprávách balneologického ústavu.  Údolí i pramen nesly název po Maximiliánu Liebschemu, opatovi tepelského kláštera, který se zasloužil o zpřístupnění tohoto údolí, vybudování vycházkových tras a čištění a úprav pramenů. Pátrání po prameni zkomplikovalo umělé přejmenování pramene v socialistické éře,  kdy se hromadně přejmenovávalo vše “ příliš německé a příliš církevní“, krátce proto nesl označení „Údolní“.

Pramen Maxův nebo Údolní ?

Maxův pramen byl mezi lety 1908-1940 hojně využíván, měl ideální složení a vedla k němu stezka od taktéž oblíbeného Lesního pramene, stejným údolím. Návštěvníci tak absolvovali příjemnou zdravotní procházku  lesoparkem, který je zde dodnes. Poslední zprávy o Maxově prameni však končily po válce, kolem roku 1950, cesta i lokalita zpustla, neudržovala se a na pramen se pozapomnělo.
Členům spolku  se  však podařilo shromáždit nejrůznější popisy a staré písemné podklady a díky tomu nalézt v zarostlé krajině malé jezírko s vývěrem. Po vyčištění a měření porovnali minerálku s archivovanými hodnotami oxidu uhličitého a dalších parametrů a nastal důvod k ohromné radosti. Podařilo se!  Bylo bez pochyb potvrzeno, že jde o onen hledaný pramen. 

Na jaře 2023 byly dokončeny nezbytné dočišťovací práce a 22. dubna byl slavnostně Maxův pramen vysvěcen, přednostně jako první dané lázeňské sezóny. Ostatní prameny byly pak svěceny v květnu v rámci  tradičního termínu zahájení lázeňské sezóny.

Maxův pramen opět přináší radost  a zdraví

K prameni se nejlépe dojde od hotelu St. Moritz po pěšině, která vede k restauraci Harmonie / Lunapark. Stezka je značena. Dá se taktéž dojít nebo dojet z centra Mariánských Lázní Chopinovou ulicí po cyklostezce. 

Voda je velmi chutná a zdravá. Obsah oxidu uhličitého naměřen 1490 mg/l, celková mineralizace 850 mg/l. Je řazena mezi „prosté železnaté kyselky“

 

Podobné příspěvky